מידעים

מרכז המידע על
מקומות העבודה

מרכז המידע על
מקומות העבודה

'מידעים' הינו מרכז מידע על מקומות העבודה, המספק נתונים
אודות כשרות המקום. המידע עוסק בתחומים של סינון האינטרנט,
הפרדה, והווי חברתי.

מטרתו של המיזם היא לסייע לעובדות המבקשות עבודה לברר על המקום המבוקש אודות התנאים החשובים להן בהתאם לאורח חייהן.

סיוע זה של מיזם 'מידעים' נועד להשלים את החסר במידע מקיף בתחומים אלו, כאשר במקרים רבים קיים קושי להגיע לבירור הפרטים באופן עצמאי. מאגר מידע מקיף זה מהווה סיוע של ממש בביצוע ההתאמה של מקום העבודה לעובדת החרדית.

המיזם נערך בהכוונת גדולי הרבנים מכל העדות והחוגים, ובהתייעצות עם "ועידת הרבנים לביצור חומות הדת".

מקור המידע מבוסס על עדכונים של העובדות במקומות העבודה, כאשר במקרים של דיווחים סותרים וכדו' נערך בירור נוסף על ידי צוות 'מידעים'.

מאחר ומרבית המידע מוגש כפי שעודכנה על ידי העובדות, אין למערכת 'מידעים' כל אחריות באשר לנכונות המידע או להשלכותיו.

כמו כן, מטבע הדברים הנתונים עשויים להשתנות מעת לעת, ועל כן כאשר עומדת על הפרק הצעת עבודה נדרש בירור נוסף ויסודי ככל שניתן, כאשר המידע המוגש מסייע כבסיס לבירור.

מידע על
סינון האינטרנט

מאגר משרות עם סינון כשר והתאמה לציבור החרדי   המאגר של מידעים מכיל משרות בתחומים ההייטק 

אתר מכיל מידע על משרות עם התאמה לציבור החרדי באינטרנט, ומנגיש אתו 

מאגר משרות   מראה את המשרות ואת הסינונים שקיימות בחברה הווי החברתי ואופי המקום 

מידע על יחוד והנהגה
במקומות עבודה

כאשר דלת המשרד או דלת הבנין נעולה בעת שגברים במקום, מתעוררת שאלה של יחוד. קיימים בעניין פרטים רבים ובחלקם ישנן דעות שונות בפוסקים. להלן מובאים האופנים המותרים לכל הדעות. במצבים שאינם בכלל אופנים אלו יש לעשות שאלת חכם.
גם כשקיים מצב מסוים, יש לשים לב לשינויים המצויים בזמנים שונים, כמו בשעות העבודה המוקדמות או המאוחרות, או בתקופות בשנה כחופשות לחלק מהעובדים וכדו'.

תמיכת גדולי ישראל
בפרוייקט 'מידעים'

 פרטיןם אודות טופס שיתוף  מיזם מידעים 

מאמרים והסברה בעניין
מקומות העבודה

שאלות ותשובות 

מאגר מידע

מאגר משרות עם סינון כשר והתאמה לציבור החרדי   המאגר של מידעים מכיל משרות בתחומים ההייטק 

אתר מכיל מידע על משרות עם התאמה לציבור החרדי באינטרנט, ומנגיש אתו 

מאגר משרות   מראה את המשרות ואת הסינונים שקיימות בחברה הווי החברתי ואופי המקום 

אודות

'מידעים' הינו מרכז מידע על מקומות העבודה, המספק נתונים
אודות כשרות המקום. המידע עוסק בתחומים של סינון האינטרנט,
הפרדה, והווי חברתי.

מטרתו של המיזם היא לסייע לעובדות המבקשות עבודה לברר על המקום המבוקש אודות התנאים החשובים להן בהתאם לאורח חייהן.

טופס שיתוף

 פרטיןם אודות טופס שיתוף  מיזם מידעים 

שאלות תשובות

שאלות ותשובות 

מאגר מידע

מאגר משרות עם סינון כשר והתאמה לציבור החרדי   המאגר של מידעים מכיל משרות בתחומים ההייטק 

אתר מכיל מידע על משרות עם התאמה לציבור החרדי באינטרנט, ומנגיש אתו 

מאגר משרות   מראה את המשרות ואת הסינונים שקיימות בחברה הווי החברתי ואופי המקום 

אודות

'מידעים' הינו מרכז מידע על מקומות העבודה, המספק נתונים
אודות כשרות המקום. המידע עוסק בתחומים של סינון האינטרנט,
הפרדה, והווי חברתי.

מטרתו של המיזם היא לסייע לעובדות המבקשות עבודה לברר על המקום המבוקש אודות התנאים החשובים להן בהתאם לאורח חייהן.

טופס שיתוף

 פרטיןם אודות טופס שיתוף  מיזם מידעים 

שאלות תשובות

שאלות ותשובות 

Search
Close this search box.