מחלקה : מחלקת עוצמה

פורסם בתאריך08/31/2023

תחום העבודה

שם מקום העבודה עיריית ירושלים- מחלקה לשירותים חברתיים (לשכת רווחה)

כתובת חיי אדם 2- גאולה ירושלים

שם המחלקה מחלקת עוצמה

אופי החברה הרוב מהציבור הכללי

מספר עובדים משוער עד 50

מספר עובדות חרדיות משוער 10 בערך (משתנה. יש תחלופה גבוהה)

סינון האינטרנט

אפשרות לסינון לא

שם הסינון כל עובדי עיריית ירושלים, לא רק בלשכות רווחה עובדים עם אינטרנט פתוח. לפני שנה פיתחו סינון חדש מטעם העירייה אבל הוא בלתי נסבל ואי אפשר לעבוד איתו בכלל. לאחר שנה של עבודה צולעת איתו, לצערי בקשתי להסיר אותו

חיוב שימוש במכשיר חכם לא

ניתן טאבלט כן

אפשרות סינון בטאבלט כן

הפרדה

אפשרות לישיבה נפרדת מגברים: בחדר נפרד

דלת נעולה כשגברים במקום: לא

פרטים נוספים הנוגעים בעניין בלשכות רווחה יש מחלקות שמקפידות על ישיבה בחדרים נפרדים ויש מחלקות שלא (אני עובדת ב2 מחלקות ובכל מחלקה יש גישה אחרת, תלוי גם ברגישות של המנהלת).

הערות

הווי וחברה

אפשרות לישיבת הקבוצה החרדית בנפרד אין אפשרות

חובת השתתפות באירועי הווי וגיבוש עם כלל העובדים/ות כן

מחמת שינויים המצויים במקומות העבודה נדרש בירור נוסף ויסודי על כל הצעת עבודה

לדיווח על מידע שאינו עדכני

מאגר מידע

מאגר משרות עם סינון כשר והתאמה לציבור החרדי   המאגר של מידעים מכיל משרות בתחומים ההייטק 

אתר מכיל מידע על משרות עם התאמה לציבור החרדי באינטרנט, ומנגיש אתו 

מאגר משרות   מראה את המשרות ואת הסינונים שקיימות בחברה הווי החברתי ואופי המקום 

אודות

'מידעים' הינו מרכז מידע על מקומות העבודה, המספק נתונים
אודות כשרות המקום. המידע עוסק בתחומים של סינון האינטרנט,
הפרדה, והווי חברתי.

מטרתו של המיזם היא לסייע לעובדות המבקשות עבודה לברר על המקום המבוקש אודות התנאים החשובים להן בהתאם לאורח חייהן.

טופס שיתוף

 פרטיןם אודות טופס שיתוף  מיזם מידעים 

שאלות תשובות

שאלות ותשובות 

מאגר מידע

מאגר משרות עם סינון כשר והתאמה לציבור החרדי   המאגר של מידעים מכיל משרות בתחומים ההייטק 

אתר מכיל מידע על משרות עם התאמה לציבור החרדי באינטרנט, ומנגיש אתו 

מאגר משרות   מראה את המשרות ואת הסינונים שקיימות בחברה הווי החברתי ואופי המקום 

אודות

'מידעים' הינו מרכז מידע על מקומות העבודה, המספק נתונים
אודות כשרות המקום. המידע עוסק בתחומים של סינון האינטרנט,
הפרדה, והווי חברתי.

מטרתו של המיזם היא לסייע לעובדות המבקשות עבודה לברר על המקום המבוקש אודות התנאים החשובים להן בהתאם לאורח חייהן.

טופס שיתוף

 פרטיןם אודות טופס שיתוף  מיזם מידעים 

שאלות תשובות

שאלות ותשובות 

Search
Close this search box.