מחלקה : מטריקס חברת אפלייד

פורסם בתאריך08/31/2023

תחום העבודה

שם מקום העבודה מטריקס חברת אפלייד

כתובת דג שמש

שם המחלקה מטריקס חברת אפלייד

אופי החברה הרוב מהציבור הכללי

מספר עובדים משוער 10-

מספר עובדות חרדיות משוער 4

סינון האינטרנט

אפשרות לסינון אין מידע

שם הסינון אין מידע

חיוב שימוש במכשיר חכם אין חובת שימוש במכשיר חכם

אין מידע

אין מידע

הפרדה

אפשרות לישיבה נפרדת מגברים:
אין מידע

דלת נעולה כשגברים במקום: אין דלת נעולה

פרטים נוספים הנוגעים בעניין בחלל המשותף

הערות

הווי וחברה

אפשרות לישיבת הקבוצה החרדית בנפרד יש אפשרות לישיבה נפרדת לחרדים

חובת השתתפות באירועי הווי וגיבוש עם כלל העובדים/ות אין חובה להשתתף באירועי גיבוש

מחמת שינויים המצויים במקומות העבודה נדרש בירור נוסף ויסודי על כל הצעת עבודה

לדיווח על מידע שאינו עדכני

מאגר מידע

מאגר משרות עם סינון כשר והתאמה לציבור החרדי   המאגר של מידעים מכיל משרות בתחומים ההייטק 

אתר מכיל מידע על משרות עם התאמה לציבור החרדי באינטרנט, ומנגיש אתו 

מאגר משרות   מראה את המשרות ואת הסינונים שקיימות בחברה הווי החברתי ואופי המקום 

אודות

'מידעים' הינו מרכז מידע על מקומות העבודה, המספק נתונים
אודות כשרות המקום. המידע עוסק בתחומים של סינון האינטרנט,
הפרדה, והווי חברתי.

מטרתו של המיזם היא לסייע לעובדות המבקשות עבודה לברר על המקום המבוקש אודות התנאים החשובים להן בהתאם לאורח חייהן.

טופס שיתוף

 פרטיןם אודות טופס שיתוף  מיזם מידעים 

שאלות תשובות

שאלות ותשובות 

מאגר מידע

מאגר משרות עם סינון כשר והתאמה לציבור החרדי   המאגר של מידעים מכיל משרות בתחומים ההייטק 

אתר מכיל מידע על משרות עם התאמה לציבור החרדי באינטרנט, ומנגיש אתו 

מאגר משרות   מראה את המשרות ואת הסינונים שקיימות בחברה הווי החברתי ואופי המקום 

אודות

'מידעים' הינו מרכז מידע על מקומות העבודה, המספק נתונים
אודות כשרות המקום. המידע עוסק בתחומים של סינון האינטרנט,
הפרדה, והווי חברתי.

מטרתו של המיזם היא לסייע לעובדות המבקשות עבודה לברר על המקום המבוקש אודות התנאים החשובים להן בהתאם לאורח חייהן.

טופס שיתוף

 פרטיןם אודות טופס שיתוף  מיזם מידעים 

שאלות תשובות

שאלות ותשובות 

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש