מרכז המידע על מקומות העבודה

להגדיר מחדש את סביבת העבודה

להגדיר מחדש את סביבת העבודה

הנגשת המידע לציבור תתקיים בע"ה אחר חג הפסח

נא מלאו את הטופס

אופי החברה
מס' כלל העובדים במקום
קיים סינון ברשת או אישור להתקנת סינון על העמדה האישית
חיוב שימוש במכשיר חכם
ניתן בטאבלט
יש אפשרות לסינון
קיימת אפשרות לישיבה נפרדת מגברים
יש דלת נעולה כאשר יש לעיתים גברים במקום
שתי השאלות הבאות-כאשר רוב החברה מהציבור הכללי
קיימת אפשרות לישיבה של הקבוצה החרדית בנפרד מכלל העובדים/ות
חובת השתתפות באירועי הווי וגיבוש עם כלל העובדים /ות
מקור המידע
אם ברצונך לאפשר לברר אצלך במקרה הצורך, אנא צייני את מס' הטלפון ו/או את כתובת המייל

מאגר מידע

מאגר משרות עם סינון כשר והתאמה לציבור החרדי   המאגר של מידעים מכיל משרות בתחומים ההייטק 

אתר מכיל מידע על משרות עם התאמה לציבור החרדי באינטרנט, ומנגיש אתו 

מאגר משרות   מראה את המשרות ואת הסינונים שקיימות בחברה הווי החברתי ואופי המקום 

אודות

'מידעים' הינו מרכז מידע על מקומות העבודה, המספק נתונים
אודות כשרות המקום. המידע עוסק בתחומים של סינון האינטרנט,
הפרדה, והווי חברתי.

מטרתו של המיזם היא לסייע לעובדות המבקשות עבודה לברר על המקום המבוקש אודות התנאים החשובים להן בהתאם לאורח חייהן.

טופס שיתוף

 פרטיןם אודות טופס שיתוף  מיזם מידעים 

שאלות תשובות

שאלות ותשובות 

מאגר מידע

מאגר משרות עם סינון כשר והתאמה לציבור החרדי   המאגר של מידעים מכיל משרות בתחומים ההייטק 

אתר מכיל מידע על משרות עם התאמה לציבור החרדי באינטרנט, ומנגיש אתו 

מאגר משרות   מראה את המשרות ואת הסינונים שקיימות בחברה הווי החברתי ואופי המקום 

אודות

'מידעים' הינו מרכז מידע על מקומות העבודה, המספק נתונים
אודות כשרות המקום. המידע עוסק בתחומים של סינון האינטרנט,
הפרדה, והווי חברתי.

מטרתו של המיזם היא לסייע לעובדות המבקשות עבודה לברר על המקום המבוקש אודות התנאים החשובים להן בהתאם לאורח חייהן.

טופס שיתוף

 פרטיןם אודות טופס שיתוף  מיזם מידעים 

שאלות תשובות

שאלות ותשובות 

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש